Ospătar / Ospătăriță

Ospătarul/ospătăriţa trebuie să posede cunoştinţe profesionale în ceea ce priveşte: promovarea produselor şi serviciilor unităţii, arta servirii, de protocol şi de gastronomie; încasarea contravalorii serviciilor oferite; pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă; menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat; organizarea cadrului general de deschidere; desfăşurarea şi închiderea activităţii locului de servire etc. De semenea, ospătarul/ospătăriţa trebuie să cunoască limbi străine de circulaţie internaţională.